Септолете плус овозможува …

… ПЛУС ЕФЕКТ! 

Целосно ослободува од силна болка во грлото.

Плус ефект

Добитна комбинација на активни состојки.

Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството! За дополнителни информации или несакани дејства обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.
Септолете со вкусови содржат цетилпиридин хлорид.